Algemeen

Deze disclaimer is een wettelijke overeenkomst tussen de gebruiker van Start 2 Run (hierna: “gebruiker”, “u” of “uw”) en ENERGY NV (hierna: “Energy NV”, “wij”, “ons” of “onze”) met betrekking tot het gebruik van de Start 2 Run Application (“App”) en gerelateerde website(s) (“Website”). ENERGY NV verstrekt deze App/Website en geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van de App/Website, of enige andere websites gelinkt naar of van deze App/Website. Binnen de perken van hetgeen is toegestaan door toepasselijke wet- en regelgeving, zal ENERGY NV in geen geval aansprakelijk zijn ten aanzien van de gebruiker van de App/Website of een derde partij m.b.t. enige vordering die verband houdt met het gebruik van of het vertrouwen op de App/Website. ENERGY NV biedt geen garantie dat de App/Website ononderbroken of foutloos zal zijn, dat eventuele gebreken zullen worden verholpen, of dat de App/Website of de server die deze pagina’s beschikbaar maakt, vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. ENERGY NV is evenmin verantwoordelijk noch aansprakelijk voor schade aan of voor virussen die uw mobiele telefoon of andere eigendommen kunnen infecteren, als gevolg van uw toegang tot of het gebruik van de App/Website.

START 2 RUN PREMIUM ABONNEMENT

Aankoop en opzeg abonnement

Het Start 2 Run Premium abonnement (hierna: “Abonnement”) wordt aangeboden via de verkoopplatformen Apple App Store en Google Play Store, waar je het Abonnement kan aankopen via je Apple of Google account. Het bedrag wordt in rekening gebracht op je Apple of Google account wanneer je de aankoop van het Abonnement bevestigt.

De algemene voorwaarden van de Apple en Google Play verkoopplatformen zijn van toepassing op je Abonnement. Volgende abonnementsformules zijn beschikbaar:

  • Maandabonnement: abonnement met een looptijd van één (1) maand. Maandabonnementen worden na afloop van het abonnement automatisch stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één (1) maand, tenzij je tijdig opzegt (zie verder)
  • Jaarabonnement: abonnement met een looptijd van twaalf (12) opeenvolgende maanden. Jaarabonnementen worden aan het einde van de abonnementsperiode automatisch stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende periodes van één (1) jaar, tenzij je tijdig opzegt (hier verder).

De verlenging wordt in principe binnen 24u vóór het einde van de lopende abonnementsperiode in rekening gebracht op je Apple of Google account. Je Abonnement wordt aan dezelfde prijs verlengd. Als je je Abonnement wenst op te zeggen, dien je dit rechtstreeks te doen via het verkoopplatform dat je gebruikt hebt om je Abonnement aan te kopen. Volg de onderstaande links voor verdere instructies:

Je kan je Abonnement beheren en automatische verlenging na aankoop uitschakelen op de pagina ‘Abonnement beheren’ in de instellingen van je Apple of Google account.

Een Abonnement dat niet opgezegd is, zal automatisch verlengd worden en aangerekend worden door de Apple App Store/Google Play Store, tenzij er geen betaling kan worden opgehaald in je account.

Gratis proefperiode

We voorzien in je Abonnement een gratis proefperiode van 7 dagen, tijdens dewelke er geen bedrag in rekening wordt gebracht. Volgens de algemene voorwaarden van de Apple en Google Play verkoopplatformen dien je tijdig je Abonnement stop te zetten in de proefperiode als je geen verder gebruik wil maken van je Abonnement. Als je niet vóór het einde van de proefperiode opzegt, zal het Abonnement aangerekend worden door de Apple App Store/Google Play Store en zal je toegang beschikbaar blijven tot het einde van de toepasselijke abonnementsperiode. Als je tijdig in je proefperiode opzegt, loopt je gratis proefperiode gedurende maximaal 7 dagen. Je kan slechts 1 x gebruik maken van een gratis proefperiode.

Inhoud van het Abonnement

Binnen het Abonnement heb je als gebruiker de mogelijkheid om in het geldende aanbod van Start 2 Run coaches, een coach te selecteren om je te begeleiden. Je kan binnen je Abonnement ongelimiteerd van coach wisselen en op elk ogenblik een andere coach kiezen, voor zover die nog beschikbaar is. De inhoud en features van het Abonnement, waaronder het aanbod van Start 2 Run coaches, kunnen op elk ogenblik gewijzigd worden door ENERGY NV, hetgeen geen aanleiding kan geven tot voortijdige opzeg van je Abonnement.

De inhoud van de App is geen medisch advies

De content die we bieden via de App/Website, waaronder teksten, trainingsschema’s, foto’s, video’s, illustraties, en andere materiaal, ongeacht of de content afkomstig is van ons of derden (hierna: “content”), is niet bedoeld en dient niet te worden aanzien als of gebruikt in plaats van (A) het advies van een arts of andere medische professionals, (B) een bezoek, gesprek of overleg met een arts of andere medische professionals, of (C) informatie die op of in een productverpakking of -label vermeld staat. De content vormt geen medisch advies. De gebruiker begrijpt en erkent dat hij/zij medisch advies nooit mag negeren of nalaten naar medisch advies te zoeken vanwege enige content in de App of op de Website, en dat hij/zij de content niet mag gebruiken voor diagnose of behandeling van een gezondheidsprobleem. De verzending en ontvangst van de content, geheel of gedeeltelijk, of communicatie ervan via het internet of andere middelen houdt geen bestaande arts-patiënt, therapeut-patiënt of andere zorgverlener relatie tussen de gebruiker van de App/Website en ENERGY NV in. De gebruiker begrijpt dat wanneer hij/zij deelneemt aan een training, test of workout-programma, er altijd de mogelijkheid van lichamelijk letsel en/of overlijden bestaat. De gebruiker begrijpt dat ENERGY NV niet verantwoordelijk is voor eventuele gezondheidsproblemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van de App/Website, of uit enig handelen of nalaten van de gebruiker, als gevolg van enige informatie die de gebruiker heeft ontvangen via de App/Website. De gebruiker volgt het trainingsprogramma voorgesteld in de App of via de Website volledig vrijwillig en op eigen risico, en ontslaat en ontheft ENERGY NV van aansprakelijkheid voor claims die zouden voortvloeien uit het gebruik van de App/Website.

De gebruiker van de App/Website aanvaardt alle risico’s verbonden aan het gebruik ervan. De gebruiker begrijpt dat er blessures kunnen optreden ingeval de gebruiker niet in voldoende fysieke conditie verkeert, en eveneens als gevolg van een normaal gebruik van de App/Website. De instructies en adviezen in de App en op de Website zijn geenszins bedoeld als vervanging van medische begeleiding.

De beperking van aansprakelijkheid zoals uiteengezet in deze disclaimer doet geen afbreuk aan de wettelijke aansprakelijkheid van de ENERGY NV voor haar opzettelijke daad of zware fout of die van haar aangestelden.