Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacybeleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij Golazo Energy, jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft te allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen we over je?

 • Door een account aan te maken op onze APP, verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw account aan te maken en te onderhouden, zoals jouw naam, e-mail, geslacht, geboortedatum, gewicht en foto.
 • Wanneer je bepaalde trainingen registreert op onze APP verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw GPS lokalisatie, snelheid, calorieën, afstand en hartslag.
 • Wanneer je een abonnement hebt op de APP en een coach kiest om je audio updates te geven, verwerken wij ook je gekozen taal.
 • Wanneer je inschrijft voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij jouw e-mailadres om je op de hoogte te houden van de nieuwtjes over de APP.
 • Wanneer je een connectie maakt met STRAVA, verzamelen wij ook de gegevens waartoe je de toestemming geeft om te delen zoals je locatie, snelheid, calorieën, afstand en hartslag.
 • Om een community te creëren verwerken wij persoonsgegevens zoals uw contactenlijst (indien je daar toestemming voor geeft), naam of nickname, foto of avatar, gegevens van je workout, like en opmerkingen op je workout.
 • Wanneer je communiceert over de app via reviews of getuigenissen verwerken wij deze communicatie evenals je naam. We kunnen ook vragen om een getuigenis te geven over de app; hiervoor zullen we bijkomend foto’s en de getuigenis verwerken.

Waarom verzamelen we deze informatie?

 • Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten.
 • Om nadien je trainingen te kunnen bekijken.
 • Om je de nieuwsbrief met persoonlijke aanbevelingen te kunnen toesturen en op de hoogte te houden van onze diensten en/of producten.
 • Om te communiceren over de ervaringen van de app.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.

Wie heeft toegang tot jouw gegevens?

 • Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt binnen Golazo Energy. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • Verder maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals applicatiebeheerders. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om jouw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen buiten Golazo Energy, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om je persoonsgegevens met hen te delen.

Wat heb je in de hand?

 • Je kan ons op elk moment vragen om je persoonsgegevens te wijzigen of te wissen.

Stuur ons een e-mail naar privacy@energylab.be. Volg de procedure zoals beschreven onder artikel 8 van het volledige privacybeleid.

 • Je kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde e-mailadres.

Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?

 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server binnen de EER.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten: als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacybeleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

VOLLEDIG PRIVACY BELEID START 2 RUN APP

Energy NV, een vennootschap naar Belgisch recht met maatschappelijke zetel te Schoebroekstraat 8, 3583 Paal en met ondernemingsnummer 0872.287.544 (hierna: “Golazo Energy” of “we”, “wij”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Golazo Energy persoonsgegevens verzamelt en gebruikt in het kader van de APP. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan en hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit privacybeleid moet samen worden gelezen met de algemene gebruiksvoorwaarden van Golazo Energy die te raadplegen zijn op de APP.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die zich registeren op de APP. Indien je een account aanmaakt dien je te bevestigen dat je dit privacybeleid hebt ontvangen en doorgenomen. Indien je niet akkoord gaat met de verwerkingen hierin omschreven, mag je de APP niet verder gebruiken en kunnen wij de diensten niet leveren.

Golazo Energy kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij op grond van enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen, te updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – Golazo Energy treedt op als verwerkingsverantwoordelijke m.b.t. de persoonsgegevens die zij verzamelt in het kader van haar diensten waarnaar wordt verwezen in deze privacyverklaring, behalve de persoonsgegevens die Golazo Energy verzamelt in het kader van de aankoop van een abonnement, treedt zij op als verwerker.

AVG of GDPR – We maakten deze privacyverklaring op in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 Van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: privacy@energylab.be.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de APP en het leveren van onze diensten.

Dergelijke informatie kan bestaan uit:    

ActiviteitPersoonsgegevensWettelijke basisContext
Het registeren op de APPVoornaamFamilienaamE-mailadresGeslachtGeboortedatumGewichtFoto (optioneel)Paswoord  Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomstToestemming in geval van gewichtWanneer je je registreert op de APP, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je account aan te maken zodat je je trainingen kunt registreren.
Het inloggen op de APP met e-mailadres en wachtwoord of met Facebook of met Apple IDE-mailadresPaswoord  Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomstWanneer je je inlogt op de APP, zullen wij de nodige persoonsgegevens verzamelen en verwerken om je te kunnen inloggen op je account.
Het aankopen van een abonnement in de Apple Store of Google Play StoreE-mailadresPaswoordNoodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst  Wanneer je een abonnement aankoopt in de Apple Store of Google Play Store, verzamelen en verwerken wij de nodige persoonsgegevens om het abonnement te kunnen linken aan je account.
Het aanvullen/wijzigen van je profielgegevensDe gegevens die gewijzigd/aangevuld worden  Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomstToestemming in geval van gewichtWanneer je je gegevens aanpast verzamelen wij deze persoonsgegevens om je account te kunnen updaten.  
Connectie maken met API’sTrainingLocatieHartslagSnelheidKcalToestemmingWanneer je toestemming geeft om een connectie te maken met een API, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens om je trainingen up te daten zodat je je progressie kan bijhouden.
Het kiezen van een audio coach (in geval de gebruiker een abonnement aankocht)Taal  Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst  Deze persoonsgegevens verwerken we om de audio updates in de juiste taal te kunnen leveren.
Monitoring van de hartslag/bepalen van hartslagzones (in geval de gebruiker een hartslag heeft gekoppeld aan de app)HartslagHartslagzonesMin en max BPMToestemmingWanneer je een hartslagmeter koppelt aan de APP, verzamelen en verwerken wij deze persoonsgegevens zodat je je doelstellingen kan bepalen en je trainingen en progressie kan volgen.
Overzicht van alle trainingenAfstandTijdKcalHartslagSnelheidLocatieNoodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Toestemming in geval van gevoelige gegevensWij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je een overzicht te geven van alle trainingen die je in de APP geregistreerd hebt.
Inschrijving op de nieuwsbrief/APP updates en promotiesE-mailadresToestemmingWanneer je je inschrijft  voor onze nieuwsbrief/APP updates en promoties verzamelen en verwerken wij je persoonsgegevens.
Het verbeteren van onze APP en onze diensten  De persoonsgegevens die je ons hebt verstrektLegitieme belangenOm onze APP en diensten te verbeteren kunnen we gebruik maken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij zullen deze persoonsgegevens te allen tijde gebruiken in een GDPR-conforme vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste en gepatenteerde software en oplossingen.
Lijst van andere gebruikers van de appIdentificatiegegevens (naam)Contactgegevens (e-mailadressen uit je contactlijst)ToestemmingWe verzamelen deze gegevens om je in contact te brengen met andere gebruikers van de app.
Community (andere gebruikers van de app volgen en hen motiveren)Contactenlijst Foto/avatar en naam/nicknameInformatie over je workout zoals tijd, afstand, snelheid.Hartslag Likes en opmerkingenNoodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst Toestemming in geval van   gevoelige gegevens zoals hartslagWe verzamelen deze gegevens om een community te creëren waarbij de gebruikers van de app elkaar kunnen aanmoedigen. Je hebt zelf de keuze of je profiel publiek of privé is en je kan ook bepalen wie je kan volgen. Voor verwerkingen van bepaalde gegevens zullen we je toestemming vragen.
Communiceren over de app via reviews en getuigenissenNaam/nickname, Foto’s, Getuigenis / reviewToestemmingWe verzamelen deze gegevens om naar anderen toe te communiceren over de app en om uw ervaringen te delen.

Wij verzamelen jouw gevoelige persoonsgegevens (gezondheidsgegevens) bij het gebruik van de APP. Dit gebeurt enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming.

Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar dan is het niet mogelijk een account te maken op de APP en trainingen te registreren.

Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen enkel voor direct marketing-doeleinden gebruikt worden indien je ons daar de toestemming voor hebt gegeven in de APP.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailinglijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

HET OPLADEN VAN JE ADRESBOEK

Het opladen van contacten is een optionele functie waarmee we kunnen controleren welke contacten uit het adresboek van je apparaat ook onze app gebruiken. Je contactenlijst wordt niet bij ons opgeslagen, maar enkel vergeleken op basis van het email adres van je contact.

Als je het opladen van contacten gebruikt en Start 2 Run toegang geeft tot het adresboek van je apparaat, bekijkt en uploadt Start 2 Run de nieuwe emailadressen in je adresboek. Dit gebeurt op een veilige, gecodeerde manier elke keer de app opgestart wordt. We verzamelen ook géén andere gegevens die in het adresboek van je apparaat kunnen worden vermeld, zoals namen, telefoonnummers enzovoort.

Het volgen van een contact gebeurt niet automatisch, maar op die manier kunnen we een lijst van interessante contacten samenstellen die je dan kan volgen (als publiek ingestelde profielen) of volgverzoeken naar kan uitsturen (als privé ingestelde profielen).

Je kunt de functie uploaden van contacten beheren vanuit de ‘community’ > ‘contact’ instellingen in het menu van onze app.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij het gebruik van de APP een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit en inhoud van de APP te verbeteren – op basis van de wettelijke doeleinden van “toestemming”, “wettelijke verplichtingen” en “contractuele noodzaak” of “rechtmatige belangen” zoals toegestaan onder de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:

ActiviteitVerwerkingsdoeleinde
Het registeren op de APPWij verzamelen deze persoonsgegevens om je account aan te maken zodat je je trainingen kunt registreren en je een betere gebruikservaring te bieden.
Het inloggen op de APP met e-mailadres en wachtwoord of met Facebook of met apple IDDeze persoonsgegevens worden verwerkt om je te kunnen inloggen op de APP.
Het aankopen van een abonnement in de Apple Store of Google Play StoreWij verzamelen en verwerken de nodige persoonsgegevens om het abonnement te kunnen linken aan je account.
Het aanvullen/wijzigen van je profielgegevensWij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens om je account te kunnen updaten met de gegevens die je hebt aangevuld/aangepast. 
Connectie maken met API’sWij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens om je trainingen up te daten zodat je je progressie kan bijhouden.
Het kiezen van een audio coach (in geval de gebruiker een abonnement aankocht)Wij verzamelen en verwerken deze persoonsgegevens om de audio updates in de juiste taal te kunnen leveren.
Monitoring van de hartslag/bepalen van hartslagzones (in geval de gebruiker een hartslag heeft gekoppeld aan de app)Wanneer je een hartslagmeter koppelt aan de APP, verzamelen en verwerken wij deze persoonsgegevens zodat je je doelstellingen kan bepalen en je trainingen en progressie kan volgen.
Overzicht van alle trainingenWij verzamelen en verwerken je persoonsgegevens om je een overzicht te geven van alle trainingen die je in de APP geregistreerd hebt.
Inschrijving op de nieuwsbrief/APP updates en promotiesWij verzamelen deze gegevens om je op de hoogte te houden van relevante updates met betrekking tot de APP.
Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doel  Om de APP steeds te verbeteren, zullen wij je persoonsgegevens op een AVG-conforme manier gebruiken door gebruik te maken van anonimisatie of pseudonymisatietechnieken. Dit geldt ook met betrekking tot het verder gebruiken van jouw data voor legitieme secundaire doeleinden
Lijst van andere gebruikers van de appWe verwerken de gegevens om je optimaal te laten gebruik maken van de app en je in contact te brengen met andere gebruikers van de app.
CommunityWe verwerken de gegevens om de community feature binnen de app te kunnen gebruiken.
Communiceren over de app via reviews en getuigenissenWe verwerken deze gegevens om jullie ervaringen over de app te delen met anderen.

4. Hoe (lang) verwerken wij persoonsgegevens? 

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om onze diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacybeleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet langer kunnen identificeren.

ActiviteitBewaarperiode
Het registeren op de APPTot 2 jaar na inactiviteit
Het inloggen op de APP met e-mailadres en wachtwoord of met Facebook of met apple IDTot 2 jaar na inactiviteit
Het aankopen van een abonnement in de Apple Store of Google Play StoreTot 2 jaar na inactiviteit
Het aanvullen/wijzigen van je profielgegevensTot 2 jaar na inactiviteit
Connectie maken met API’sTot 2 jaar na inactiviteit
Het kiezen van een audio coach (in geval de gebruiker een abonnement aankocht)Tot 2 jaar na inactiviteit
Monitoring van de hartslag/bepalen van hartslagzones (in geval de gebruiker een hartslag heeft gekoppeld aan de app)Tot 2 jaar na inactiviteit
Overzicht van alle trainingenTot 2 jaar na inactiviteit
Inschrijving op de nieuwsbrief/APP updates en promotiesTot 2 jaar na inactiviteit
Het verbeteren van onze producten, website en/of diensten; of voor een legitiem secundair doelTot 2 jaar na inactiviteit
Lijst van andere gebruikers van de appTot 2 jaar na inactiviteit
CommunityTot 2 jaar na inactiviteit
Communiceren over de app via reviews en getuigenissenTot 2 jaar na de getuigenis/review

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de GOLAZO Groep, waarvan Golazo Energy deel uitmaakt of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacybeleid.

In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan ons diensten leveren. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering door partners, ICT-providers, mailproviders, cloudproviders of statistiekbeheerders, zoals bv. Nextapps  

Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacybeleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft. Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij verzekeren een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacybeleid.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

7. Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies in de APP, zoals bepaald in ons cookiebeleid.

8. Uitoefening van rechten

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Het account van een overleden persoon kan beheerd worden door een familielid of een dierbare. De persoonsgegevens die we op dat moment verwerken zijn naam, e-mailadres, connectie met de overleden persoon en de overlijdensakte. Deze gegevens zullen niet worden bewaard.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat jouw persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke reden gevraagd.

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage, ofwel via e-mail naar privacy@energylab.be  of per post naar het volgend adres:

ENERGY NV

Schoebroekstraat 8,

3583 Paal-Beringen

België

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00,

Fax +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via de APP persoonsgegevens verstrekken.

10. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacybeleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het rechtsgebied Antwerpen, afdeling Hasselt bevoegd.

11. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacybeleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

ENERGY NV

Schoebroekstraat 8,

3583 Paal-Beringen

België

Of naar privacy@energylab.be