PRIVACY BELEID START 2 RUN WEBSHOP

Twee-minuten samenvatting

Wij geven om jouw privacy! Dat is een feit! Je wilt graag weten of we ook de daad bij het woord voegen, maar vindt een privacy beleid nogal saai en een overvloed aan juridisch jargon? Wij ook!

Daarom geven we je deze samenvatting die je in minder dan twee minuten kan doornemen. Deze samenvatting geeft je de nodige informatie en brengt je in een mum van tijd op de hoogte van de manier waarop wij, bij Energy Lab, jouw persoonsgegevens verwerken.

Wat valt er te weten? Ten eerste, we leven volgens ons mantra: je blijft ten allen tijde eigenaar van jouw persoonsgegevens.

Welke informatie verzamelen we over je?
 • Door een account aan te maken op onze webshop, verkrijgen we verschillende persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om jouw account aan te maken en te onderhouden.
 • Door het gebruik van één van onze diensten gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren. Dit zal vaak middels jouw account gebeuren.
 • Wanneer je producten of een bepaalde dienstverlening aankoopt via onze webshop verzamelen we enkele persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, geboortedatum en informatie over jouw betalingen zoals transactienummers, om jou deze diensten en/of producten te kunnen leveren.
 • Wanneer je op de webshop bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren of de inschrijving of registratie in orde te brengen.
 • Wanneer je ons contacteert via e-mail, telefoon, sociale media of op een andere manier, slaan wij jouw schriftelijke communicatie met onze diensten op.
 • Tot slot gebruiken we cookies om informatie te verzamelen over jouw gebruik van onze webshop. Afhankelijk van jouw cookie-voorkeuren, zullen wij bepaalde gegevens van jou opslaan en gebruiken om enerzijds jouw bezoek op onze website aangenamer te maken en mogelijks anderzijds om jou op maat gemaakte aanbevelingen te communiceren.
Waarom verzamelen we deze informatie?
 • Om ervoor te zorgen dat je optimaal gebruik kunt maken van onze diensten op de webshop.
 • Voor het leveren van onze diensten en/of goederen.
 • Om je bij bezoek van onze webshop een persoonlijke ervaring te bieden met aanbevelingen die aansluiten bij jouw profiel.
 • Voor wetenschappelijk onderzoek, statistische doeleinden en om de diensten te verbeteren.
Wie heeft toegang tot jouw gegevens?
 • Jouw persoonsgegevens zullen enkel worden gebruikt binnen Energy Lab. Je persoonsgegevens worden nooit verkocht of ter beschikking gesteld aan andere partijen, tenzij je via de webshop diensten en/of goederen hebt aangekocht van één van onze partners. In dat laatste geval zullen we de voor de partner noodzakelijke persoonsgegevens delen, teneinde de partner toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren.
 • Slechts een specifiek deel van ons betrouwbare team heeft toegang tot de informatie die je ons geeft.
 • Verder maken we gebruik van enkele leveranciers en dienstverleners, zoals betaal- en webhostingdiensten. Deze partijen zijn wettelijk verplicht om jouw privacy te allen tijde te waarborgen. Zij kunnen de gegevens alleen verwerken in overeenstemming met onze doeleinden.
 • Alleen geanonimiseerde gegevens – wat betekent dat je op geen enkele manier kan worden geïdentificeerd – kunnen beschikbaar worden gesteld aan andere partijen buiten Energy Lab, tenzij jij jouw akkoord of toestemming hebt gegeven om deze persoonsgegevens met hen te delen, zoals wanneer onze partners door jou gekochte goederen aan huis leveren.
Wat heb je in de hand?
 • Je kan ons op elk moment vragen om uw persoonsgegevens te wijzigen of te wissen. Stuur ons een e-mail naar hello@start2run.app. Volg de procedure zoals beschreven in ons privacy beleid onder artikel 8 van het volledige privacy beleid.
 • Je kan ook altijd een kopie opvragen van alle informatie die we over jou hebben verzameld door een e-mail te sturen naar hetzelfde adres.
Wat doen we om jouw persoonsgegevens te beschermen?
 • We hebben allerlei veiligheidsmaatregelen genomen op technisch en organisatorisch niveau.
 • Jouw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde server.
 • We hebben interne procedures geïmplementeerd om de vertrouwelijkheid van onze IT-infrastructuur te waarborgen en ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze wordt beheerd.

Wil je meer weten: als die-hard nodigen we je uit om ons volledige privacy beleid te lezen, waarin alles tot in detail wordt uitgelegd.

VOLLEDIG PRIVACY BELEID START 2 RUN WEBSHOP

De vennootschap:

 • Energy NV, een vennootschap onder Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te 3583 Paal-Beringen, Schoebroekstraat 8 en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0872.287.544  (hierna “Energy Lab”of “we”, “wij”).

verwerkt de persoonsgegevens in het kader van de webshop (hierna “START 2 RUN”).

Dit document biedt een beschrijving van de manier waarop Energy Lab deze persoonsgegevens gebruikt, evenals je rechten in verband met het gebruik van je persoonsgegevens door Energy Lab. Ook leggen wij uit op welke wijze wij jouw persoonsgegevens opslaan, hoe wij jouw persoonsgegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten je hebt met betrekking tot de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens. Dit privacy beleid moet samen worden gelezen met de algemene voorwaarden van START 2 RUN die je kan raadplegen op de website www.start2run.app.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens van de gebruikers die surfen naar onze webshop, een account aanmaken of inloggen en/of een product en/of dienst aankopen in de webshop. De toegang tot of het gebruik van de webshop impliceert jouw akkoord en – waar nodig voor de verwerking van gezondheidsgerelateerde gegevens – jouw uitdrukkelijke toestemming (via het verstrekken van jouw persoonsgegevens, of via opt-in) met dit privacy beleid. Dit betekent dat jij jouw akkoord en toestemming geeft voor de manier waarop Energy Lab jouw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt. Indien je dit privacybeleid niet accepteert, kan je bepaalde faciliteiten aangeboden via de website niet (meer) gebruiken. Energy Lab kan je persoonsgegevens raadplegen of gebruiken, hetzij met je uitdrukkelijke toestemming, hetzij voor het uitvoeren van de diensten die in een overeenkomst zijn vastgelegd, hetzij voor enige wettige basis.

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacy beleid te wijzigen, updaten of aan te passen. Op deze pagina vind je echter altijd de meest recente versie. Daarom raden wij je aan om dit beleid regelmatig te raadplegen, om er zeker van te zijn dat je op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot jou verwerken, dan brengen wij je daarvan per e-mail op de hoogte.

1. Draagwijdte en doel van het privacy beleid

Verwerkingsverantwoordelijke – Energy Lab is verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens op de webshop.

AVG of GDPR – Dit privacy beleid voor de bescherming van jouw persoonsgegevens is strikt in overeenstemming met de verordening van de Europese Unie van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens, met betrekking tot het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG (“AVG” ook wel “GDPR”, naar de Engelse afkorting).

Contact – Indien je vragen hebt over dit privacy beleid, of over de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken of anderszins verwerken, kan je contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar het volgende e-mailadres: hello@start2run.app

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen die door jou of door derden worden verstrekt voor zover dit noodzakelijk of nuttig is voor de werking van de webshop of voor de verkoop van onze producten/diensten. Dergelijke informatie kan bestaan uit:              

ActiviteitPersoonsgegevensWettelijke basisContext
Bezoek van de START 2 RUN webshop• IP-adres
• Cookies (WooCommerce, WPML, Automattic, Google Analytics, WordPress, Google Fonts, Facebook, Miscellaneous)
• Verbindingsmomenten
• Internetpagina’s zoals Facebook
• Gebruiksgegevens
• Taal voorkeur
• Account details
• Toestemming
• Legitieme belangen voor strikt noodzakelijke cookies
Wij kunnen gebruiksgegevens en andere gegevens over jouw interacties met de START 2 RUN webshop verzamelen. Deze gegevens worden verzameld door middel van cookies en soortgelijke technologieën (cookie policy)
Het invullen van het contactformulier• Naam
• E-mail
• andere persoonsgegevens die die jij ons spontaan mee deelt
• Toestemming
• Noodzakelijk voor de opvolging van je vraag
Wanneer je contact opneemt met ons via het contactformulier verzamelen we de informatie die je aan ons verstrekt.
Het aankopen van producten en/of diensten op de START 2 RUN webshop• Voornaam
• Achternaam
• Bedrijfsnaam (optioneel)
• E-mailadres
• Telefoonnummer
• Facturatieadres
• Leveringsadres
• IP-adres
• Producten / diensten die je aankocht
• Informatie omtrent de betalingen, betaalmethode, betaalstatus, de laatste cijfers van de betaalkaart, tijdstip van betaling
• Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomstWanneer je een product en/of dienst aankoopt via de START 2 RUN webshop, verzamelen en verwerken wij noodzakelijkerwijs enkele persoonsgegevens om de bestelling te kunnen uitvoeren.
Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de START 2 RUN webshop bepaalde producten en/of diensten aankoopt van één van onze partners  • Identificatiegegevens
• Postadres
• Gsm nummer
• Betalingswijze
• Aangekochte of bestelde goederen en/of diensten
• Noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst
• En wanneer noodzakelijk: uitdrukkelijke toestemming
Wanneer je bepaalde goederen en/of diensten bestelt van één van onze partners, zullen wij jouw persoonsgegevens delen met onze partner teneinde deze toe te laten jou de aangekochte goederen en/of diensten te leveren. Deze partner zal je, indien dat zo is voorzien in zijn privacy beleid, op de hoogte houden van diens nieuws of aanbiedingen.
Het verbeteren van onze producten, website en/of één van onze diensten of voor voor een legitiem secundair doel  De persoonsgegevens die je ons hebt verstrektLegitieme belangenOm onze producten, diensten webshop te verbeteren kunnen we gebruik maken van de gegevens die je aan ons hebt verstrekt. Wij zullen deze persoonsgegevens echter te allen tijde gebruiken in een GDPR-conforme vorm, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modernste en gepatenteerde software en oplossingen.

Je bent niet verplicht om jouw persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, maar het is mogelijk dat de uitvoering van verschillende diensten niet mogelijk is als je ervoor kiest om jouw persoonlijke gegevens niet te verstrekken.

               Direct marketing

Jouw persoonsgegevens zullen gebruikt worden voor direct marketing-doeleinden indien je daar expliciet en vooraf toestemming voor heeft gegeven (“opt-in”).

Wij kunnen jouw persoonsgegevens gebruiken om je marketingmateriaal toe te sturen in de vorm van een nieuwsbrief, alsmede ander materiaal met betrekking tot Energy Lab, maar natuurlijk ook meer specifiek vanuit START 2 RUN, haar producten en/of diensten.

Je e-mailadres kan te allen tijde kosteloos en zonder opgave van reden worden geschrapt uit onze direct mailing-lijst door op de uitschrijfknop onder elke promotionele e-mail te klikken.

3. Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken jouw persoonsgegevens om je bij elk bezoek aan de START 2 RUN webshop een veilige, comfortabele en persoonlijke ervaring te kunnen bieden.

De informatie die we over jou verzamelen wordt voornamelijk verwerkt om ons te helpen een goede technische werking te garanderen en om de kwaliteit en inhoud van onze START 2 RUN webshop, de producten en/of diensten te verbeteren – op basis van de wettelijke doeleinden van “toestemming” voor de website, “wettelijke verplichtingen” en “contractuele noodzaak” voor levering van diensten of producten, of op basis van onze “rechtmatige belangen” zoals toegestaan onder de AVG.

Jouw persoonsgegevens worden daarbij uitsluitend voor de volgende (interne) doeleinden verwerkt:

ActiviteitVerwerkingsdoeleinde
Bezoek van de START 2 RUN webshopWij verzamelen deze persoonsgegevens om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je de webshop bezoekt en om ons in staat te stellen de webshop te optimaliseren. De informatie die door cookies op de webshop wordt verzameld, wordt ook gebruikt voor online marketingdoeleinden (cookie policy).
Het invullen van het contactformulierWij verzamelen deze persoonsgegevens om te reageren op jouw vraag, verzoek of opmerking of om je te helpen met de START 2 RUN webshop en/of een van onze diensten of producten als je daarom vraagt.
Het aankopen van producten en/of diensten op de START 2 RUN webshopWij verwerken de persoonsgegevens aangaande jouw aankopen van producten en/of diensten op de START 2 RUN webshop om ons in de mogelijkheid te stellen de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Wij wensen namelijk dat je de producten en/of diensten in goede orde ontvangt.
Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op START 2 RUN webshop bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partners.Wij wisselen jouw gegevens uit met de partner wiens goederen en/of diensten je hebt aangekocht.
Het verbeteren van onze producten, webshop en/of één van onze diensten; of voor een legitiem secundair doel  Om onze START 2 RUN webshop, diensten en/of producten steeds te verbeteren, zullen wij je persoonsgegevens op een AVG-conforme manier gebruiken door gebruik te maken van onze anonimisering en gepatenteerde oplossingen en software. Dit geldt ook met betrekking tot het legitiem secundaire gebruiksdoeleinden.

4. Hoe(lang) verwerken wij persoonsgegevens?

Wij bewaren jouw gegevens nooit langer dan nodig om de door jou gevraagde producten en/of diensten te kunnen verlenen, voor de doeleinden die in dit privacy beleid worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren. Als we jouw gegevens niet langer hoeven te gebruiken, en er geen noodzaak is voor ons om die te bewaren om te voldoen aan wettelijke of regelgevende verplichtingen, verwijderen we de gegevens van onze systemen of anonimiseren wij die gegevens zodat wij je niet kunnen identificeren.

ActiviteitBewaarperiode
Bezoek van de START 2 RUN webshopMet betrekking tot cookies kan de bewaartermijn variëren afhankelijk van de specifieke cookie, variërend van het einde van de sessie tot 3 jaar. Voor een gedetailleerd overzicht zie ons cookiebeleid.
Het invullen van het contactformulierWij zullen de gegevens gedurende 2 jaar na je eerste verzoek bewaren.
Het aankopen van producten en/of diensten op de START 2 RUN webshopNiet langer dan 2 jaar na het einde van de professionele relatie.
Het delen van jouw gegevens met één van onze partners, wanneer je op de START 2 RUN webshop bepaalde producten of diensten aankoopt van één van onze partnersNiet langer dan 2 jaar na het einde van de professionele relatie.
Het verbeteren van onze producten, webshop en/of één van onze diensten; of voor een legitiem secundair doelNiet langer dan 7 jaar

5. Met wie delen wij persoonsgegevens?

Wij delen jouw gegevens niet met derden voor commerciële doelstellingen. In bepaalde gevallen kunnen jouw gegevens echter worden meegedeeld aan de andere vennootschappen van de GOLAZO Group, waarvan Energy Lab deel uitmaakt of in geval van overdracht van activiteiten van ons bedrijf. Deze zullen jouw gegevens echter uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de doelen uiteengezet in dit privacy beleid. In bepaalde gevallen kunnen jouw persoonsgegevens worden meegedeeld aan derden die aan Energy Lab diensten leveren of die in naam en voor rekening van Energy Lab diensten verstrekken. Het kan daarbij gaan om diensten voor levering, ICT-providers, mailproviders, payment service providers, cloudproviders of statistiekbeheer. Bovendien zijn wij verplicht om jouw persoonsgegevens mee te delen wanneer dit opgelegd wordt bij wet of door een gerechtelijke uitspraak. Indien wij in andere situaties persoonsgegevens aan derden zouden doorgeven, dan gebeurt dit waar wettelijk vereist met jouw toestemming.

Wij zullen jouw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren, distribueren of op andere wijze commercieel beschikbaar stellen aan derden, behalve zoals bepaald in dit privacy beleid, of wanneer je jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming hebt gegeven.

Wij hebben alle wettelijke en technische voorzorgsmaatregelen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te voorkomen. Wij garanderen een gelijkaardig beschermingsniveau door contractuele verplichtingen tegenover deze leveranciers en dienstverleners te stellen, die vergelijkbaar zijn met dit privacy beleid.

6. Doorgifte van persoonsgegevens buiten de EER

Voor zover persoonsgegevens buiten de Europese Unie worden opgeslagen zorgen wij er via contractuele of andere maatregelen voor dat deze daar een passend beschermingsniveau genieten vergelijkbaar met de bescherming die zij in de Europese Unie zouden genieten.

7. Gebruik van cookies

Wij gebruiken verschillende soorten cookies op de START 2 RUN website, zoals bepaald in ons cookiebeleid.

8. Uitoefening van rechten

Recht van toegang en recht op het verkrijgen van een kopie

Je hebt het recht om op elk moment vrijelijk toegang te krijgen tot jouw persoonsgegevens en om geïnformeerd te worden over het doel van de verwerking door ons.

Recht op correctie, uitwissing of beperking

Je hebt de keuze om jouw persoonsgegevens te delen met ons. Je hebt altijd het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te wijzigen. Je kunt ook verzoeken om de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken als je denkt dat je persoonsgegevens onjuist zijn en je ons hiervan vervolgens op de hoogte stelt.

Daarnaast heb je het recht om ons te vragen jouw persoonsgegevens te verwijderen voor zover wij niet in staat waren deze te anonimiseren. Verder erken je dat een weigering om persoonsgegevens te delen of een verzoek om deze persoonsgegevens te wissen de levering van verschillende diensten of de aankoop van producten onmogelijk zal maken.

Recht van bezwaar

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens wanneer je daar ernstige en gerechtvaardigde redenen voor hebt. Je hebt ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing. In dat geval wordt geen specifieke redenering gevraagd.

Recht op gegevensdraagbaarheid

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat te verkrijgen en/of deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Recht om de toestemming in te trekken

Wanneer de verwerking gebaseerd is op voorafgaande toestemming heb je het recht om deze toestemming in te trekken.

Geautomatiseerde beslissingen en profilering

Je hebt het recht om ons te verzoeken niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, die rechtsgevolgen voor je heeft of die je op soortgelijke wijze aanzienlijk raakt.

Uitoefening van jouw rechten

Je kan jouw rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen met een kopie van de voorkant van jouw identiteitskaart als bijlage,

Ofwel via e-mail naar hello@start2run.app of per post naar het volgend adres:

Energy NV

Schoebroekstraat 8,

3583 Paal-Beringen

België

Recht om een klacht in te dienen

Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35

1000 Brussel,

Tel +32 (0)2 274 48 00,

Fax +32 (0)2 274 48 35,

E-mail: contact(at)apd-gba.be

Dit laat een procedure voor de burgerlijke rechter onverlet.

Indien je schade hebt geleden door de verwerking van jouw persoonsgegevens, kan je een schadeclaim indienen.

9. Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

De beveiliging, integriteit en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens zijn uitermate belangrijk voor ons. We implementeren naar beste vermogen adequate beveiligingsmaatregelen die volgens de stand van de techniek zijn ontworpen om die persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang, bekendmaking, gebruik en wijzigingen. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen wanneer de gebruikers via Energy Lab persoonsgegevens verstrekken.

10. Rechtskeuze en bevoegdheid

Dit privacy beleid is onderworpen aan en is opgesteld volgens Belgisch recht. Ingeval van geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Limburg (Hasselt) bevoegd.

11. Vragen

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit privacy beleid zijn welkom en dienen te worden gericht aan

Energy NV

Schoebroekstraat 8,

3583 Paal-Beringen

België

Of naar hello@start2run.app