Gezondheid

6 Tips om zorg te dragen voor jezelf en voor elkaar

Home » Tips » 6 Tips om zorg te dragen voor jezelf en voor elkaar

Enkel wanneer je zorg draagt voor jezelf ben je in staat om ook voor een ander te zorgen. Het is de basis van ons bestaan, en toch wordt het enorm onderschat of vergeten. In dit artikel wil ik 6 tips met je delen om zorg te dragen voor jezelf én voor een ander.

Gun jezelf een pauze

We hebben altijd wel iets te doen, en durven onszelf helemaal voorbij te lopen als we de ratrace geen halt toeroepen. Gun jezelf op regelmatige tijdstippen een pauzemoment, liefst op een plaats waar je aandacht niet afgeleid wordt. Een korte wandeling of looptraining brengt je aandacht helemaal bij je activiteit, en geeft je tegelijk een extra dosis energie om er weer in te vliegen.

Bewaak je grenzen

Dagelijks komen er tal van vragen & verwachtingen op je af, en daarbij is het niet altijd gemakkelijk te onderscheiden wat jouw verantwoordelijkheid is en wat ook door anderen kan opgevangen worden. Bepaal voor jezelf hoe ver jij wil/kan gaan, en zeg beleefd, maar kordaat nee tegen wat jouw grenzen overschrijdt. Door nee te zeggen tegen iets, zeg je ja tegen iets anders. Geef jezelf de tijd en ruimte om te gaan voor wat jou energie geeft.

Vervang ‘moeten’ door ‘willen’

Dit lijkt eenvoudig, maar is moeilijker dan je denkt. Sta eerst stil bij hoeveel keer je het werkwoord ‘moeten’ gebruikt in dagelijkse zinnen. Zodra je je hiervan bewust bent, kan je een stapje verder gaan en bij elk gebruik stilstaan bij de vraag of je echt wil wat moet gebeuren en waarom. Een voorbeeld: ‘ik moet gaan lopen’? Als het aanvoelt als een verplichting, dan zal je het niet volhouden. Ga voor jezelf na waarom je gaat lopen, en bouw je zin om naar “ik wil gaan lopen om even mijn hoofd leeg te maken” of “ik wil gaan lopen omdat ik aan mezelf wil bewijzen dat ik binnenkort 5km aan één stuk kan lopen”. Dit geeft je meteen een gevoel van vrijheid, want jij kiest wat jij wil.

Doe goed zonder dat iemand erom vraagt

Hulp bieden op onverwachte momenten, of misschien zelfs aan onbekende personen levert je instant karma op. Kleine, onbaatzuchtige handelingen zoals iemand helpen oversteken, iemand de weg wijzen, iemand een compliment geven,… geven jou én de ander een goed gevoel. Je verwacht geen wederdienst buiten een glimlach of erkenning, en je krijgt er een welverdiende energieboost van.

Wees dankbaar

Staat iemand voor jou klaar om te helpen waar hij/zij kan, of krijg je een onverwacht compliment? Toon jouw dankbaarheid en accepteer de hulp. Je hoeft niet de verplichting te voelen om iets terug te doen. Jouw erkenning zal hen positieve energie geven.

Vraag/zoek hulp

Je hoeft niet alles alleen te doen. Hulp vragen aan anderen toont dat je ermee begaan bent, dat je een oplossing wil vinden voor je probleem. Soms is een luisterend oor voldoende om nieuwe inzichten te krijgen, in andere gevallen kan je beschrijven hoe een ander kan helpen. Het kan zijn dat de ander nee zegt, en dat is ook zijn/haar volste recht. Accepteer dat, net zoals je ook jouw eigen grenzen bewaakt.

We schreven dit artikel naar aanleiding van het meterschap van onze coach Evy Gruyaert voor Tele-Onthaal tijdens AG Antwerp 10 Miles 2022. Deze hulplijn biedt 24u op 24u, 7 dagen op 7 een anoniem luisterend oor aan iedereen die het nodig heeft. Om hun netwerk verder uit te breiden, zoeken ze steeds nieuwe vrijwilligers. Ontdek op de website van Tele-Onthaal hoe jij jouw steentje kan bijdragen. Elke vrijwilliger krijgt de nodige opleidingen en ondersteuning om het luisterend oor te zijn voor de 122.000 oproepen die op jaarbasis binnen komen bij Tele-Onthaal.